MůjHrdina

Och, něco se pokazilo. Zkontrolujte své síťové připojení a zkuste to znovu.

Podmínky použití

Podmínky Použití pro Platformu MůjHrdina od společnosti TaskHeroo Europe, s.r.o.

  1. Úvod Vítejte na platformě MůjHrdina, kterou provozuje společnost TaskHeroo Europe, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha, IČO 09173480. Tato platforma slouží jako prostředník mezi osobami nabízejícími služby ("Hrdinové") a osobami hledajícími tyto služby ("Zadavatelé").

  2. Přijetí Podmínek Používáním platformy MůjHrdina souhlasíte s těmito Podmínkami použití. Pokud nesouhlasíte s některou z částí těchto podmínek, neměli byste tuto platformu používat.

  3. Popis Služeb MůjHrdina poskytuje online platformu, která spojuje Zadavatele s Hrdiny. Platforma umožňuje Zadavatelům zveřejňovat úkoly a Hrdinům na tyto úkoly reagovat. Veškeré transakce a finanční vztahy jsou přímo mezi Zadavateli a Hrdiny. MůjHrdina, provozovaná TaskHeroo Europe, s.r.o., je pouze spojovatelem a neprovádí žádné transakce mimo poplatek za zveřejnění úkolu/inzerátu.

  4. Uživatelská Odpovědnost Uživatelé jsou plně odpovědní za obsah, který na platformě zveřejňují, včetně popisu úkolů, odpovědí na úkoly a jakékoli komunikace. MůjHrdina není odpovědná za obsah uživatelů nebo za činy uživatelů mimo platformu.

  5. Poplatky a Platby Za zveřejnění úkolu na platformě MůjHrdina není vybírán poplatek - užívání platformy je zdarma.

  6. Ochrana Osobních Údajů MůjHrdina se zavazuje chránit osobní údaje uživatelů v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Podrobnější informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.

  7. Změny Podmínek MůjHrdina si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Podmínky použití. Uživatelé budou o změnách informováni a jejich dalším používáním platformy vyjadřují souhlas s těmito změnami.

  8. Závěrečná Ustanovení Tyto Podmínky použití jsou řízeny a interpretovány v souladu s právními předpisy České republiky. Jakékoliv spory vyplývající z těchto podmínek budou řešeny příslušnými českými soudy.

Datum účinnosti: 23.11.2023